Draai voor klassieke weergave

Over de blindedarmontsteking pagina

Een appendicitis is (meestal) een bacteriële ontsteking van het wormvormig aanhangsel (appendix) van de blindedarm; de eigenlijke blindedarm is doorgaans niet betrokken bij de ontsteking, het betreft alleen de appendix vermiformis. De diagnose "blindedarmontsteking" is soms eenvoudig, maar niet zelden ook zeer lastig te stellen. Bij twijfel gaat men in de regel over tot verwijdering van de appendix omdat het veel erger is een ontstoken appendix niet te opereren (met risico op perforatie, gevolgd door een levensgevaarlijke buikvliesontsteking, en abcesvorming), dan een gezonde appendix er (achteraf gezien) onnodig uit te halen. Ongeveer de helft van de verwijderde appendices blijkt achteraf niet ontstoken. Blindedarmontsteking komt vooral bij jonge mensen voor, maar kan op iedere leeftijd optreden.

Laatste update:
20 oktober 2020

Over de beheerder

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de Blindedarmontsteking Startpagina:

Contact met de beheerder